RPP pyta o zabieg implantacji zębów dla pacjentów z napadami padaczkowymi

06-10-2012, 23:10
Rzecznik praw pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska pyta ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza jakie są możliwości wprowadzenia na listę świadczeń gwarantowanych usługi wszczepiania implantów osobom cierpiącym z powodu napadów padaczkowych.

To, że taka konieczność istnieje potwierdza prof. dr hab. Elżbieta Jodkowska, konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, która twierdzi, że przewlekłe stosowanie leków przeciwpadaczkowych prowadzi do wystąpienia licznych objawów niepożądanych, takich jak: przerost dziąseł, kserostomia, grzybica jamy ustnej. Problemy te powodują, że niektóre osoby chore na padaczkę podczas farmakoterapii cierpią na choroby dziąseł, które mogą doprowadzić do utraty zębów. Natomiast podczas napadu padaczkowego skurcze mięśni żwaczy mogą doprowadzić do złamania nieusuniętej z jamy ustnej protezy ruchomej, a odłamy protezy mogą skaleczyć jamę ustną lub zostać zaaspirowane do górnych dróg oddechowych.

Konsultant wojewódzki stwierdził, że napady stanowią poważne niebezpieczeństwo dla pacjentów korzystających z uzupełnień protetycznych.