Zmiany w stażu podyplomowym istotne dla lekarzy dentystów

03-10-2012, 12:31
W obowiązującym od 1 października 2012 r. nowym rozporządzeniu w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów jest kilka zmian istotnych dla lekarzy dentystów. Prawnicy NRL wyszczególnili je w czterech punktach. Oto one:

1) staż w zakresie stomatologii zachowawczej: skrócono czas trwania do 10 tygodni;

2) staż z zakresu stomatologii dziecięcej: skreślono w 4. Postępowanie stomatologiczne w zapobieganiu i leczeniu chorób odogniskowych, a dodano w 4. pkt 9 i 10 umiejętność wykonywania zabiegów endodontycznych i zastosowania oraz interpretacji badań radiologicznych zewnątrzustnych i zewnątrzustnych;

3) staż z zakresu protetyki stomatologicznej: zmieniono sformułowania;

4) staż z zakresu ortodoncji: zmniejszono czas trwania do 5 tygodni i zmieniono sformułowania.

Większość przepisów jest jednak powtórzeniem tych zawartych w rozporządzeniu z 24 marca 2004 r. Nowy regulacje mają charakter wtórny (np. przedłużenie czasu trwania stażu podyktowane zostało zmianami w przepisach dotyczących praw pracowniczych, a brak zapisów dotyczących LEP-u i LDEP-u - zmianami w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty).