Poza kontraktem świadczenia gwarantowane za pieniądze

04-10-2012, 04:40
Czy lekarz dentysta, prowadzący indywidualną praktykę lekarską i mający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, może za pieniądze udzielić pacjentowi ubezpieczonemu w NFZ pomocy medycznej objętej wykazem gwarantowanych świadczeń (wykonanie protezy zębowej). Początkowo NFZ twierdził, że nie ma takiej możliwości, później zmienił zdanie.

Eksperci Funduszu uważali, że lekarz dentysta może, po uzgodnieniu z ubezpieczonym w Funduszu pacjentem, pobrać opłatę za świadczenie ale tylko nie objęte wykazem gwarantowanych bezpłatnych świadczeń lekarza dentysty. W przeciwnym przypadku nawet prośba lub zgoda pacjenta na wizytę tzw. odpłatną nie uprawnia do zainkasowania pieniędzy za usługę.

Tak więc świadczeniodawca, posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w żadnej sytuacji nie mógłby odpłatnie udzielać ubezpieczonym świadczeń objętych tą umową.

Okazało się jednak, że argumenty przytaczane przez Zespół Radców Prawnych NIL przeważyły i NFZ zdanie zmienił.

Ostatecznie stanowisko publicznego płatnika w tej sprawie brzmi: poza godzinami objętymi harmonogramem - świadczeniodawca prowadzi działalność nie wchodzącą w zakres umowy z NFZ, a jeśli tak, to może oferować usługi na podstawie odrębnej umowy z pacjentem, która to umowa określa m.in. wysokość opłaty.

Co więcej po wyczerpaniu limitu lekarz dentysta prowadzi działalność nie wchodzącą w zakres umowy z NFZ i może udzielać świadczeń odpłatnie bez względu na czas, w którym to robi (zarówno w godzinach objętych harmonogramem pracy, jak i poza nim).

Dentysta powinien jednak precyzyjnie poinformować pacjenta, że dane świadczenie, pomimo tego, iż jest objęte wykazem gwarantowanych bezpłatnych świadczeń, nie będzie udzielone w ramach umowy z NFZ.