Krzysztof Chlebus - piąty podsekretarz stanu w MZ

22-08-2012, 15:03
Donald Tusk powołał Krzysztofa Chlebusa na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

44-letni Krzysztof Chlebus, pracuje obecnie jako zastępca kierownika klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku ds. ekonomizacji. Jest także adiunktem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak informuje Agnieszka Gołąbek, rzecznik prasowy resortu, swoje obowiązku przejmie w najbliższym czasie.

Oprócz niego funkcję podsekretarzy stanu w MZ pełnią także: Sławomir Neuman, Cezary Rzemek, Aleksander Sopliński oraz Igor Radziewicz-Winnicki.

 

 

 

 

 

Wykształcenie:

1988 -1995 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku- dyplom lekarza
1999-2000 Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej na Wydziale Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego- wyróżnienie
2007 obrona pracy doktorskiej pt.: Wartość prognostyczna analizy polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna, glikoprotein płytkowych oraz przedsionkowego czynnika natriuretycznego w przewidywaniu częstości występowania incydentów sercowo-naczyniowych w kohorcie pracowników Portu Gdańskiego w 8- letniej obserwacji.
2007-2009- studia Executive MBA - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, University of Minnesota, Carlsson School of Management- ocena bardzo dobra

Doświadczenie zawodowe: 

1995 - 1996 - staż podyplomowy w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Gdańsku
1999 - specjalizacja I st. z chorób wewnętrznych
2004 - specjalizacja II st. z chorób wewnętrznych
od 1996 asystent, a od 2009 do 2012 adiunkt Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
od 2000 do 2012 zastępca Kierownika Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku ds. ekonomizacji.

Kursy, szkolenia, inne aktywności: 

1993 - egzamin Mittelstufenprüfung (Instytut Goethego)
1993 egzamin państwowy z jęz. niemieckiego (Uniwersytet w Innsbrucku, Austria)
1998 kurs Good Clinical Practise Training PHARM-OLAM International (UK) Ltd
1999 słuchacz Mediterranean School of Medical Statistics and Clinical Epidemiology- Syrakuzy, Sycylia (Harvard School of Public Health, Consiglio Nazionale delle Ricerche)
2001- słuchacz Vienna School of Clinical Research Wiedeń, Austria; udział w Introduction to clinical drug research oraz Scientific aspects of clinical trials in cardiovascular diseases
2001- słuchacz The Baltic Summer School, udział w Cardiovascular systems in health and disease, Universities of Copenhagen, Kiel and Lund
2003 - sekretarz VII Międzynarodowego Kongresu PTK
2006 - sekretarz X Międzynarodowego Kongresu PTK
2003 - 2007 udział w pracach grup roboczych projektu UE INTERREG III B
2004 - 2007 udział w pracach grup roboczych projektu UE Heartronic (VI Program Ramowy)
2005-2006 realizacja projektu Krajowego Rejestru Chorych z Hipercholesterolemią Rodziną
w kadencji 2007-2009 członek Zarządu Głównego i Sekretarz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
2008- tytuł Fellow of European Society of Cardiology (ESC Congress Monachium)
od 2010 sędzia Okręgowego Sądu Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku

Stypendia i nagrody:

1993 - stypendium rządu austriackiego na Uniwersytecie w Innsbrucku
1993 - druga nagroda na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny
1998 - stypendium TEMPUS pobyt szkoleniowo- edukacyjny w Departamencie Echokardiografii Klinicznej i Eksperymentalnej oraz Klinice Kardiochirurgii w Thoraxcentre w Rotterdamie, Holandia
2004 - stypendium Polish-American Foundation for Medical Education) pobyt szkoleniowo - edukacyjny w Loyola University, Chicago, Illinois, USA
2006 Laureat Zespołowej Nagrody Dydaktyczno- Organizacyjnej Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku za przygotowanie koncepcji nowego szpitala

Źródło: MZ