Zatwierdzone finanse Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie

Autor: miro • Źródło: UKS CMUJ/infoDENT24.pl
05-08-2022, 10:44
Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Tomasz Grodzicki zatwierdził sprawozdanie finansowe SPZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2021 r.

Dane UKS w Krakowie obejmują m.in.:

Program naprawczy w UKS 

Przypomnijmy, że w czerwcu 2022 r. zatwierdzony został program naprawczy Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie na lata 2021-2023.

Dyrektor Kliniki zobowiązany został do przedkładania sprawozdań z realizacji działań naprawczych i osiągniętych wyników finansowych.
 
Jeszcze  w 2019 r. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie miała zysk netto w wysokości 1,37 mln zł.

Trudna sytuacja UKS. Winne deficytowe kontrakty 

W lutym 2022 r. dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Marek Szwarczyński przesłał infoDENT24.pl pismo, w którym m.in. wspomniał o trudnej sytuacji ekonomicznej Kliniki:

Rok 2022 z perspektywy planu finansowego i przeprowadzonych analizy ekonomiczno — finansowych za wcześniejsze lata, a zwłaszcza umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2022 r., może zakończyć się wygenerowaniem straty jako wyniku finansowego Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej (...).
 
Marek Szwarczyński apelował o podwyższenie finansowania gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju stomatologia, bowiem w 2022 r. takie podmioty lecznicze jak SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, gdzie prowadzona jest dydaktyka przed- i podyplomowa, w obecnych realiach gospodarczych i finansowych mogą utracić płynność finansową, co odbije się na jakości kształcenia, jakości i liczbie udzielanych świadczeń - a powód będzie jeden: niedostatek środków finansowych.