Jak lekarze radzą sobie ze stresem. Badania naukowe

Autor: nieck • Źródło: Int. Dent. J/infoDENT24.pl
05-08-2022, 17:03
Bycie dentystą często wiąże się ze stresem i ryzykiem wypalenia zawodowego. Na ile strategie radzenia sobie ze stresem są pomocne w zachowaniu satysfakcji z pracy? Najnowsze wyniki naukowe  prezentuje International Dental Journal.

Walka czy ucieczka. Od strategii radzenia sobie ze stresem zależy zdrowie psychiczne

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie uznała zespół wypalenia zawodowego za syndrom zawodowy (zgodnie z  obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-11). Jest efektem  przewlekłego stresu w miejscu pracy.

Zespół wypalenia zawodowego (ang. burnout) ma negatywny wpływ na placówki ochrony zdrowia, powodując niskiej jakości opiekę nad pacjentami, zwiększoną  absencję kadry, błędy lekarskie i finansowe, a także negatywne konsekwencje dla osoby cierpiącej z powodu tego syndromu, gdyż ma objawy bardzo podobne do  depresji.

Zawód dentysty często wiąże się z silnym stresem.  Ważne zatem staje się to, jak dana osoba radzi sobie z problemami zawodowymi, w jaki sposób reaguje na  trudne sytuacje.

Zdrowie psychiczne zależy nie tylko od poziomu stresu i umiejętności reagowania, ale także od indywidualnej oceny sytuacji krytycznej. Zatem wg jednej z teorii psychologicznych radzenie sobie ze stresem to proces,  będący stałym  wysiłkiem. 

Psycholodzy wyróżniają trzy główne strategie radzenia sobie ze stresem:

Kobieta bardziej narażona na wypalenie zawodowe

W Izraelu psycholodzy badali 243 izraelskich dentystów, średnia wieku 46 lat, ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe. Sondaż prowadzono korzystając z  kwestionariuszy oceniających:

Przeprowadzona analiza oceniała związki między strategiami radzenia sobie a wypaleniem zawodowym. Styl radzenia sobie ze stresem kobiet był bardziej emocjonalny,  ponadto częściej próbowały unikać rozwiązywania problemów niż mężczyźni.

Dentystki są bardziej niż ich koledzy po fachu narażone na wypalenie zawodowe, podsumowuje wyniki badania prof. Joseph Meyerson z Bar-Ilan University w Izraelu.