Ważne zmiany w Kodeksie pracy. Koniec z dyżurami dla medyków?

Autor: PTWP - RynekZdrowia.pl • Źródło: Rynek Zdrowia
24-06-2022, 06:26
www.rynekzdrowia.pl
Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzają dyrektywę work-life balance. Będą nowe urlopy, przepisy regulujące pracę zdalną, zostanie wprowadzona elastyczna praca dla rodziców dzieci do 8 roku życia. To szczególnie ważne dla pracowników medycznych pełniących dyżury.

Zmiany w Kodeksie pracy. Nowe urlopy od sierpnia 2022.

Zmian w Kodeksie pracy wymaga wprowadzenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców lub opiekunów (tzw. dyrektywy work-life-balance).

Urlopy dla pracowników wprowadzane nowelizacją przepisów Kodeksu pracy

Ważna dla pracowników medycznych zmiana, która niewątpliwie poprawi sytuację pracowników ochrony zdrowia, wprowadza elastyczne godziny pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia.

Rodzice małych dzieci. Dłuższe urlopy

Zgodnie z projektowanymi zmianami urlop rodzicielski będzie dłuższy – obecnie wynosi on 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Według nowych regulacji urlop będzie wynosił odpowiednio 41 i 43 tygodnie.

Co również istotne, każdy z rodziców będzie miał także gwarancję 9 tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Z kolei prawo urlopu rodzicielskiego będzie indywidualnym prawem każdego z rodziców i nie będzie już uzależniony od wykorzystania urlopu macierzyńskiego.

Będzie można odmówić dyżurowania w nocy

Ważną zmianą będzie również bardziej elastyczny czas pracy dla rodziców dzieci do 8 roku życia. Po wprowadzeniu przepisów pracodawca będzie musiał pisemnie poinformować o przyczynach odmowy udzielenia np. pracy zdalnej albo zgody na indywidualny czas pracy.

Wchodzi także przepis uniemożliwiający zlecanie przez pracodawcę (bez zgody pracownika) dyżuru nocnego, pracy w nocy czy też pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi, który opiekuje się dzieckiem do 8 lat.