Ustawa o płacach w ochronie zdrowia. Senat przyjął poprawki

Autor: PAP • Źródło: PAP/en
10-06-2022, 06:25
Wiceminister zdrowia Piotr Bromber apelował do Senatu o odrzucenie poprawek senackich w kwestii podwyżek pracowników medycznych. Głównym argumentem był ich koszt:  dodatkowe 7 mld zł. Senat przyjął nowelę ustawy wraz z poprawkami.

Poprawki przyjęte. Jakie zmiany wprowadza nowela ustawy

Nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych wraz z poprawkami głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za.

Przyjęto m.in. poprawki mówiące o:

Powstaje nowy zawód. Technik farmaceutyczny

Senatorowie przyjęli poprawkę dodającą nowy zawód - technik farmaceutyczny. Opowiedzieli się też się też za dodaniem do kategorii osób z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskimi i specjalizacją, również osoby posiadające certyfikat specjalisty terapii uzależnień. Przyjęto też blok 10 poprawek, które zmieniają wysokość współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy. W każdej z grup współczynnik pracy wzrasta o 0,25 proc..

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Wzrost współczynników pracy. Podwyżki od 1 lipca 

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą:

W nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych, niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.