ŚUM w Zabrzu. Do objęcia dwa kierownicze stanowiska. Konkurs do 9 czerwca

Autor: nieck • Źródło: en
07-06-2022, 06:31
Ogłoszono konkurs na funkcję Kierownika Katedry i Zakładu Ortodoncji  oraz Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu. W obu konkursach oferty można składać do 9 czerwca.

Warunki, które należy spełnić

Kandydaci zainteresowani posadą kierownika w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji oraz kierownika w Katedrze i Zakładzie Dysfunkcji Narządu Żucia ŚUM powinni mieć:

Jakie dokumenty przygotować na konkurs

Kandydat, który dotychczas pełnił w SUM funkcję stanowiącą przedmiot postępowania konkursowego może przedłożyć wyłącznie podanie, wskazując, że pozostałe wymagane ogłoszeniem dokumenty znajdują się w aktach osobowych uczelni.  

Może też dodatkowo złożyć wraz z podaniem inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje do pełnienia funkcji kierownika (certyfikaty, świadectwa itp.), a nieznajdujące się w aktach osobowych.
 

 Termin składania ofert: 9 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

Konkurs ma być rozstrzygnięty do 30 czerwca 2022 r.  Kandydat wybrany przez Komisję podlega zatwierdzeniu przez Rektora. W przypadku braku akceptacji przez Rektora kandydata wyłonionego przez Komisję, Rektor może zarządzić ponowne przeprowadzenie postępowania konkursowego. Kandydatom nie przysługuje roszczenie o powierzenie funkcji.