Adutyty kliniczne. Trwają konsultacje projektu rozporządzenia

Autor: PTWP - RynekZdrowia.pl • Źródło: Rynek Zdrowia
28-05-2022, 16:23
www.rynekzdrowia.pl
Audyty kliniczne będą prowadzone wg nowych regulacji, które są tematem projektu nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia.  Projektowane rozporządzenie wynika z Prawa atomowego.

Nowe rozporządzenie w trakcie konsultacji społecznych 

Przygotowany projekt rozporządzenia określa:

Sprecyzowany jest m.in. zakres audytu klinicznego zewnętrznego. Audyt zatem obejmuje: 

Czy procedury zgodne z dokumentacją medyczną

Każdorazowo przedmiotem audytu będzie  ocena zgodności procedur szczegółowych z procedurami wzorcowymi oraz ocena sposobu postępowania z dokumentacją medyczną.

Projektowane rozporządzenie ogranicza regulację przepisów wykonawczych w zakresie audytów klinicznych wyłącznie do określenia przedmiotowego zakresu audytów klinicznych, ponieważ kwestie dotyczące podmiotów uprawnionych do ich wykonywania (wewnętrznych i zewnętrznych), częstotliwości przeprowadzania audytów klinicznych (wewnętrznych) oraz trybu ich przeprowadzania zostały zamieszczone w ustawie - Prawo atomowe. 

Wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w zakresie rentgenodiagnostyki, w tym stomatologii i densytometrii kostnej, oraz radiologii zabiegowej znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia (Rozporządzenie do pobrania tutaj)