Chorzy na cukrzycę. Czego nie wiedzą o zdrowiu jamy ustnej

Autor: nieck • Źródło: en
26-05-2022, 19:30
Co drugi chory na cukrzycę nie ma wiedzy na temat powiązań między cukrzycą a chorobami przyzębia. Jako że  pacjenci ci częściej chodzą do internisty niż do stomatologa, lekarz ogólny powinien im tę wiedzę  przekazywać.

Epidemia paradontozy wśród chorych na cukrzycę

Cukrzyca typu II  jest najczęstszą postacią cukrzycy i stanowi poważny problem zdrowia publicznego. W 2017 roku na całym świecie żyło 451 milionów osób z cukrzycą. Wg szacunków liczba chorych na cukrzycę wzrośnie do 693 milionów do 2045 r.

Słaba kontrola glikemii poza poważnymi  powikłaniami ogólnoustrojowymi,  może również powodować częste powikłania w obrębie jamy ustnej:

Co potwierdzono w badaniach, pacjenci ze słabą lub niekontrolowaną glikemią są bardziej podatni na paradontozę. Z kolei przewlekła choroba przyzębia może niekorzystnie wpływać na kontrolę cukrzycy.

Niezadowalająca kontrola glikemii wiąże się z kliniczną utratą  przyczepu i destrukcją tkanek przyzębia. Utrata zębów związana z chorobami przyzębia jest zwykle wyższa u pacjentów z cukrzycą typu I, gdyż choroba ta trwa dłużej.

Celem badania wykonanego przez zespół naukowców z Diabetes-Dental Working Group, Semmelweis University w Budapeszcie było zebranie informacji na temat wiedzy i nawyków związanych ze  zdrowiem jamy ustnej chorych na cukrzycę. Jako że większość dotychczas przeprowadzonych badań międzynarodowych koncentrowało  się na populacji pacjentów z cukrzycą typu II (stanowi 90 -95 proc. populacji chorych na cukrzycę), węgierscy badacze skupili się na chorych z cukrzycą typu I.

Uczestnicy badania (wszyscy byli chorzy na cukrzycę typu I (85 proc. ankietowanych) lub  typu II (15 proc.) wypełniali ankietę online w okresie od 15 grudnia 2019 do 31 stycznia 2020.

Ankieta korzystała z kwestionariusza opracowanego przez  Światową Organizację Zdrowia (WHO), zawierała podstawowe i niezbędne pytania, wykorzystywane w krajowych badaniach stanu zdrowia jamy ustnej. W badaniu wzięło udział łącznie 307 pacjentów, w tym 89 mężczyzn i 218 kobiet (średnia wieku 30 lat) z 60 różnych krajów z całego świata. Ponad 97 proc. badanych miało średnie, zaś 44 proc. wyższe wykształcenie, większość mieszkała w miastach.

Stan zdrowia jamy ustnej chorych na cukrzycę

Wizyty u dentysty

Stan uzębienia

Dolegliwości ze strony jamy ustnej

Mimo wcześniejszych odpowiedzi  81.4 proc. badanych opisywało stan zdrowia swojej jamy ustnej jako zadowalający, dobry lub bardzo dobry.

Higiena jamy ustnej

Blisko połowa uczestników nie otrzymała żadnego instruktarzu związanego z higieną jamy ustnej i znaczenia w chorobie jaką jest cukrzyca.

Złe dla zębów nawyki chorych na cukrzycę

Zostało wielokrotnie potwierdzone naukowo, że zapalenie przyzębia jest silnie związane zarówno z cukrzycą, jak i higieną jamy ustnej. Wiadomo również, że czyszczenie przestrzeni międzyzębowych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bardzo wysokiej higieny jamy ustnej, co pozwala zapobiegać chorobom dziąseł  oraz cukrzycy. Globalna ankieta wykazała, że ​​ponad połowa chorych na cukrzycę nigdy nie używała nici dentystycznej. Jeszcze mniej uczestników badania używało szczoteczek międzyzębowych.

Chorzy na oba typy cukrzycy mają ograniczoną wiedzę na temat higieny jamy ustnej i powikłań zdrowotnych związanych z cukrzycą. Nawet przy regularnej opiece stomatologicznej uczestnicy badania potrzebowali dalszej edukacji, aby zapobiegać chorobom zębów.

- Potrzebna jest  edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej dla pacjentów chorych na cukrzycę. Wiedzę na ten temat mogą przekazywać diabetolodzy i lekarze interniści, jednak  w tej kwestii potrzebna jest interdyscyplinarna współpraca (podobniej jak w klinicznym aspekcie opieki diabetologicznej). Na przykład pielęgniarki diabetologiczne mogłyby być kształcone przez dentystów w zakresie znaczenia zdrowia jamy ustnej i szczególnie starannego dbania o nią, pisze Daniel Vegh z Diabetes-Dental Working Group, w Semmelweis University. 

Badanie opublikował International Dental Journal