Wadę zgryzu koryguje chirurg. Kiedy jest to konieczne

Autor: nieck • Źródło: en
15-05-2022, 09:45
Wady zgryzu bez trudu leczy ortodonta, te typowe. Część nieprawidłowości w ustawieniu zębów ma jednak  poważniejsze przyczyny - związane z wadami szkieletowymi twarzy. Te musi korygować chirurg.

Zgryz nieprawidłowy. Przyczyną wada kości, w której tkwią zęby

Wada szkieletowa występuje wtedy, gdy kości, w których umieszczone są zęby, są w nieprawidłowy sposób wykształcone. Takie wady w obrębie kości twarzy w celu ich skutecznej eliminacji wymagają leczenia i ortodonty i chirurga, specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Szczególnie poważne wady zgryzu utrudniają codzienne funkcjonowanie. Problemem mogą być np. trudności z przyjmowaniem pokarmów, z oddychaniem, ale także zaburzona estetyka i proporcje twarzy. A te zmieniają się zwłaszcza w tych przypadkach, gdy istnieje wada szkieletowa, czyli wada kości twarzy. 

Wadliwe rozwinięte kości żuchwy i szczęki

Kości szczęki i kości żuchwy mogą być:

We wszystkich przypadkach zmieniony zostaje wygląd pacjenta, bo wada wpływa na tkanki miękkie twarzy. Takie przyczyny można jednak usunąć poprzez odpowiednie leczenie chirurgiczne.

Zanim zapadnie decyzja o leczeniu chirurgicznym wada musi zostać dokładnie zdiagnozowana.  Od diagnozy bowiem zależy, czy pacjentem zajmować się będzie ortodonta, czy chirurg twarzowo–szczękowy, a także jak długo potrwa usuwanie wady, jaką metodą i jaki będzie efekt leczenia.

Poza tym należy pamiętać, że wady szkieletowe wymagają ścisłej współpracy lekarza ortodonty i chirurga szczękowo–twarzowego, gdyż żaden z nich samodzielnie nie rozwiąże skutecznie problemu pacjenta.

Ortognatyka, jako gałąź chirurgii twarzowo-szczękowej, zajmuje się diagnostyką oraz chirurgicznym leczeniem wad zgryzu, które są efektem nieprawidłowego rozwoju kości twarzy. Potrzebna jest tam, gdzie nie wystarcza już ortodoncja.

Wady kości twarzoczaszki mogą obejmować żuchwę oraz szczękę, a także inne kości budujące szkielet twarzy. Zabieg wykonuje się wewnątrz jamy ustnej pod znieczuleniem ogólnym.

Wady zgryzu nawet u 6 na 10 Polaków

Według polskich danych epidemiologicznych częstość występowania wad zgryzu wynosi około 40-60 proc. populacji.

Jakie wady zgryzu są powszechne

Prócz widocznych objawów deformacyjnych w układzie zębów (62 proc. pacjentów) oraz symetrii i rysach twarzy, zmiany mogą dotyczyć również stawów skroniowo-żuchwowych (38 proc.) z towarzyszącym tej wadzie bólem (19 proc.).