Ruszają studia stomatologiczne w Ostrawie

ms
07-04-2022, 07:25
25 km od granicy z Polską na Uniwersytecie Ostrawskim jesienią 2022 r. mają być uruchomione studia stomatologiczne. Intensywne przygotowania do otwarcia nowego kierunku trwają.

 Finansowo kierunek stomatologiczny wesprą: województwo morawsko - śląskie oraz władze Ostrawy.

- Stomatologów brakuje nie tylko w naszym regionie, ale w całym kraju. Wierzę, że Uniwersytetowi Ostrawskiemu uda się uzyskać akredytację i dzięki temu liczba absolwentów stomatologii wzrośnie – powiedział – cytowany przez portal Glos - wojewoda morawsko-śląski Ivo Vondrák.

Nakłady na uruchomienie stomatologii

Nowy kierunek musi dysponować zapleczem medyczno - technicznym na najwyższym poziomie, dlatego województwo i miasto Ostrawa wspomogą go finansowo. Każde z nich przeznaczy na ten cel po 14,3 mln koron. W sumie koszty przygotowania kierunku oraz stworzenia podstawowego zaplecza szacowane są na 40 mln koron. Stomatologię ma studiować ok. 20 osób rocznie.

Uruchomienie studiów stomatologicznych 

Aktualnie trwa proces akredytacji. Dokumentację akredytacyjną opiniuje m.in. Ministerstwo Zdrowia.

- Chcemy, aby pierwsi studenci rozpoczęli studia stomatologiczne w Ostrawie już we wrześniu 2022 r. Jeżeli stanie się tak o rok później, wciąż – biorąc pod uwagę złożoność całego procesu – będziemy to uważali za sukces – powiedział dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Ostrawie Rastislav Madár.