Polscy i ukraińscy pacjenci z równym dostępem do świadczeń medycznych

en
16-03-2022, 14:17
Polscy i ukraińscy pacjenci muszą mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń medycznych - przypomina NFZ.

 

Obywatele Ukrainy mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na analogicznych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce (ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz.U. 2022, poz. 583).

Zasady przyjmowania pacjentów

Polak, Ukrainiec: kolejność leczenia:
- narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością,
- każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych),
- w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

NFZ wraz z Rzecznikiem Praw Pacjentów podkreślają, że nie powinny istnieć sytuacje, w których  pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami. 

NFZ rozlicza świadczenia medyczne dla obywateli Ukrainy tak jak dla polskich pacjentów

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Przepisy obejmują placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.