Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak nagrodzona za publikacje nt. terapii laserowej

en
23-11-2021, 11:36
Dr hab. Kinga Grzech-Leśniak otrzymała Nagrodę Naukową Ministra Zdrowia za cykl publikacji "Nowatorskie terapie laserowe w stomatologii".

Dr n. med. Kinga Grzech-Leśniak, profesor uczelni pracuje w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UMW, pełni też funkcję prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej. Ponadto w 2019 roku została członkiem Dental Practice Committe Światowej Federacji Dentystycznej FDI.

Nagrodę Naukową Ministra Zdrowia za cykl publikacji "Nowatorskie terapie laserowe w stomatologii" wręczył dr Grzech-Leśniak, goszczący na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, Piotr Bromber - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.