NSA: sędziowie zajmą się udostępnianiem treści pytań z PES

ms
15-09-2021, 07:05
W wyniku orzeczenia NSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi będzie zobowiązany do rozpoznania skargi NIL na bezczynność dyrektora CEM w udostępnianiu jako informacji publicznej - treści pytań egzaminacyjnych wykorzystanych na potrzeby PES w latach 2016 – 2020.

NSA wspiera NIL

9 września 2021 r. Naczelna Izba Lekarska otrzymała korzystne postanowienie NSA uchylające postanowienie WSA w Łodzi  z 18 maja 2021 r. (sygn. akt II SAB/Łd) o zawieszeniu postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie ze skargi NIL na bezczynność dyrektora CEM, który odmówił udostępnienia treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby PES, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w  latach 2016 – 2020.

W oczekiwaniu na werdykt TK

NIL zaskarżyła do NSA postanowienie WSA w Łodzi o zawieszeniu postępowania uznając, że zawieszenie jest niezasadne w sytuacji, gdy sprawa została wniesiona do TK ponad cztery lata temu, zaś termin jej rozpoznania przez TK nie został dotąd wyznaczony, a ponadto gdy NSA w jednym z wcześniejszych wyroków stwierdził już wtórną niekonstytucyjność obecnych przepisów o dostępie do pytań z egzaminów lekarskich. 

NSA: złamanie zasady szybkości postępowania  

Uwzględniając zażalenie złożone przez NIL - NSA (sygn. akt III OZ 576/21) uchylił zaskarżone postanowienie WSA w Łodzi. W ocenie NSA nie ulega wątpliwości, że oczekiwanie na wydanie orzeczenia przez TK byłoby złamaniem zasady szybkości postępowania określonej w art. 7 k.p.a, a przedłużający się stan oczekiwania na wyrok TK i zawieszenie w tych warunkach postępowania sądowo-administracyjnego godziłoby w konstytucyjne prawo dostępu do sądu.

Więcej NIL