Przy alergii na penicylinę rośnie ryzyko zakażenia miejsca po usuniętym zębie

en
02-09-2021, 14:50
Pacjenci uczuleni na penicylinę po zabiegu chirurgicznym w obrębie jamy ustnej mają wyższe ryzyko infekcji w operowanym  obszarze.

 Około 10 proc. pacjentów zgłasza uczulenie na penicylinę, ale prawie 90 proc. tych przypadków nie jest prawdziwymi alergiami. Alergia na penicylinę często ogranicza wybór antybiotyków i takim osobom przepisuje się antybiotyki o szerokim spektrum działania, co wiąże się z powstawaniem oporności na  antybiotyki.

Wcześniejsze badania wykazały, że przy uczuleniu na penicylinę  dramatycznie wzrasta ryzyko rozwoju infekcji miejsca operowanego u pacjentów poddawanych zabiegom kardiologicznym, ginekologicznym, ortopedycznym i jelita grubego. Ryzyko było związane ze stosowaniem alternatywnych antybiotyków okołooperacyjnych.

Stomatologia: infekcja miejsca operowanego u osób uczulonych na penicylinę

Infekcja miejsca operowanego grozi też  osobom, które przechodzą zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i  szczękowo-twarzowej.  Tego typu problemy ma prawie co piąty operowany pacjent. Czy zatem są oni bardziej narażeni na infekcje okołooperacyjne?

W celu oceny ryzyka takich  powikłań - w szpitalu Mount Sinai w Nowym Jorku przeprowadzono retrospektywne badanie kohortowe 2058 pacjentów, którzy przeszli operacje z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, najczęściej były to:
- plastyka wyrostka zębodołowego,
- operacja  ortognatyczna,
- ekstrakcja trzeciego trzonowca,
- operacja stawu skroniowo-żuchwowego.

Zabiegi przeprowadzono w latach 2011-2018.  Wśród operowanych pacjentów  318 (16 proc.) zgłosiło uczulenie na penicylinę.

W porównaniu z pacjentami, którzy nie mieli alergii na penicylinę, osoby z alergią obciążone były większym ryzykiem infekcji po operacji. Okazało się, że ZMO wiąże się doborem oraz czasem trwania  antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej. Wyniki badania ujawniły, że osoby z uczuleniem na penicylinę, którym przepisano klindamycynę (nie należącą do beta-laktamów), miały większe ryzyko rozwoju infekcji po operacji (aż czterokrotnie) niż te, które otrzymywały antybiotyki beta-laktamowe.

Testy alergiczne przed zabiegiem chirurgicznym pomogą w wyborze antybiotyku

Ze względu na retrospektywny charakter pracy badanie ograniczono jedynie do informacji zapisanych w dokumentacji medycznej. Innym ograniczeniem jest to, że nie wszyscy pacjenci byli leczeni przez tego samego chirurga. Skoro jednak przyjmowanie antybiotyków innych niż beta-laktamowe w okresie okołooperacyjnym zwiększało ryzyko wystąpienie infekcji w miejscu operowanym u pacjentów z alergią na penicylinę, klinicyści powinni rozważyć poddanie tych osób testom alergicznym przed zabiegami, podkreśla Daniel M. Roistacher, który kierował badaniem w szpitalu Mount Sinai.

-Skierowanie na testy alergiczne  w tej grupie pacjentów należy rozważyć jako strategię zmniejszenia ryzyka wystąpienia ZMO  – napisano w pracy opublikowanej na łamach Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.