Postępy w informatyzacji podmiotów medycznych - wyniki badania

en
31-08-2021, 14:02
Raport CeZ z badania stopnia informatyzacji podmiotów ujrzał światło dzienne, wyniki nie tylko nie oszałamiają, ale wręcz pozwalają wątpić w to, że EDM szybko będzie sprawnie działać.

Badanie CeZ objęło 5060 placówek, czyli niespełna 3 proc. z ok 180 tys. usługodawców (bez aptek). Wyniki nie dają zatem pełnego obrazu stanu informatyzacji.

Porównując z wynikami takiej samej ankiety z 2019 r. niewiele się zmieniło pod względem dysponowania narzędziami cyfrowymi i dostępu do repozytoriów. Najprawdopodobniej więc jest to stała grupa podmiotów, która bierze udział w tym badaniu.

Komputery prawie wszędzie powszechne

Komputer i internet to obecnie  powszechne wyposażenie placówki zdrowia.
We wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą w przeważającej  części pomieszczeń, w których przetwarzana jest dokumentacja medyczna – 95,97 proc.  zapewniony jest dostęp do sieci komputerowej.
W zdecydowanej większości podmiotów (90,16 proc.) wszyscy pracownicy medyczni lub ich zdecydowana większość mają dostęp do komputera.

Niestety dużo gorzej jest już z posiadanymi narzędziami do prowadzenia dokumentacji elektronicznej. Niewiele podmiotów prowadzi dokumenty EDM typowe dla swoich rodzajów świadczeń ( np. informacje lekarza specjalisty dla lekarza kierującego - w przypadku AOS , czy karty opisu badań diagnostycznych lub laboratoryjnych- dla pracowni laboratoryjnych i diagnostycznych).

 

Repozytoria nawet nie w co drugiej placówce

Blisko 44 proc. wszystkich ankietowanych podmiotów posiada repozytorium EDM, czyli miejsce składowania dokumentów elektronicznych wraz z metadanymi na potrzeby ich wyszukiwania. W porównaniu do wyników z poprzedniego badania nastąpił wzrost o ok. 1,5proc. I ten wynik nasuwa podejrzenie, że ankietę wypełniły w znacznej części te same podmioty co w 2019 r. 

Pozytywnie na pytanie dotyczące repozytorium odpowiedziało ponad 62 proc. szpitali, 45 proc. stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz 41,50 proc. AŚZ.

Na ile działa e-skierowanie?

- 67,39 proc. ankietowanych placówek posiada rozwiązanie IT, pozwalające na wystawiania i/lub przyjmowanie e-skierowań, zintegrowane z systemem P1,
- 6,62 proc. podmiotów posiada takie rozwiązanie, ale dopiero w tym roku planuje zintegrować je z systemem P1,
- 2,53 proc. mimo, iż takie rozwiązanie działa w ich podmiocie nie planuje w tym roku integracji.

W ponad 29 proc. badanych podmiotów pacjent ma dostęp do e-usług poprzez stronę www. W stosunku do danych z poprzedniego badania nastąpił wzrost o nieco ponad 2 proc. 

Niestety aż  96 proc.  placówek działa po staremu, czyli w kontakcie z pacjentami oraz innymi lecznicami używa papierowego wydruku jako podstawowej  formy przekazywania dokumentacji.

Jak widać choć podmioty od kilku lat systematycznie wdrażają rozwiązania
informatyczne to znaczącego postępu w tej dziedzinie nie nadal widać.

Pandemia napędziła telemedycynę

Ponad 55 proc. ankietowanych placówek wskazało, iż wykorzystuje telemedycynę w swojej działalności, czyli w porównaniu z wynikami poprzedniego badania nastąpił w tym obszarze 44 proc. wzrost. Rozpoczął się też proces stosowania narzędzi opierających się na sztucznej inteligencji – obecnie jest to nieco ponad 1 proc. podmiotów. Tyle że to postęp wymuszony, gdyż  jest to bezpośredni efekt konieczności przestrzegania dystansu społecznego, by ograniczać transmisję koronawirusa.  

- Ankieta zobrazowała stan z kwietnia 2021 r.  Choć,  jest to grupa o dość ustalonym stosunku do cyfryzacji , tuż przed 1 lipca 2021 r.  procent podmiotów implementujących niektóre funkcjonalności mógł ulec zwiększeniu. Biorąc jednak całość pod uwagę rysuje się obraz raczej początków cyfryzacji opieki zdrowotnej, niż jej rozwiniętego stanu, podsumowuje wyniki badania Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący KS NRL.