Poznań: w Areszcie Śledczym konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych

en
27-07-2021, 07:57
Trwa konkurs ofert na realizowanie opieki stomatologicznej na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Świadczenia stomatologiczne będą udzielane osobom tymczasowo aresztowanym oraz skazanym osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Przewidziane są kontrakty dla dwóch lekarzy dentystów. Umowa będzie zawierana na czas określony.

Wartość zamówienia: 24 tys. zł
Organizacja i czas pracy: 4 dni robocze w  każdym tygodniu po 5 godz. dziennie (między 7:00 a 17:00), dni i godziny pracy do uzgodnienia z zamawiającym.

Wartość zamówienia: 12,8 tys. zł
Organizacja i czas pracy: 1 dzień roboczy  w każdym tygodniu, czas pracy zadaniowy,  ilość badań  do wykonania  w okresie umowy 160 (średnio 40 miesięcznie), dni i godziny pracy do uzgodnienia z zamawiającym. Świadczenia udzielane 07:00 a 17:00.

Termin składania ofert:  23 sierpnia 2021 godz. 07:30 biuro podawcze IV p. Otwarcie ofert nastąpi  23. sierpnia 2021 godz. 08.00.