Baza danych na temat śliny na platformie cyfrowej

en
28-05-2021, 09:30
Human Salivary Proteome Wiki to platforma cyfrowa służąca gromadzeniu wiedzy na temat białek występujących w ślinie.  Ma przyspieszyć prace nad narzędziami diagnostycznymi do wyszukiwania markerów różnego typu chorób.

 Aby usprawnić opracowywanie nowych testów diagnostycznych bazujących na próbce śliny, National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR) rozwija pierwszą publiczną platformę - Human Salivary Proteome Wiki. Jej celem jest katalogowanie i gromadzenie danych na temat tysięcy białek występujących w ludzkiej ślinie. 

Dzięki tym informacjom zebranym w jednym miejscu naukowcy łatwiej będą mogli zbadać dynamicznie zmieniający się i złożony skład śliny. Kolejny krok to opracowanie narzędzi diagnostycznych do wyszukiwania markerów różnego typu chorób.

- Taka powszechnie dostępna uwspólniona baza danych i wiedzy utoruje drogę do wykorzystania pełnego potencjału białek śliny do diagnozowania, przewidywania ryzyka i terapii chorób jamy ustnej oraz chorób ogólnoustrojowych. Pozwoli także zwiększyć gotowość na pojawiające się w przyszłości choroby i pandemie - powiedział dr Stefan Ruhl, twórca Human Salivary Proteome Wiki i specjalista w dziedzinie biologii jamy ustnej w Buffalo School of Dental Medicine.

Ślina pozwala wyczuwać smak potraw, ułatwia trawienie, połykanie i mowę oraz stanowi pierwszą linię obrony przed patogenami w jamie ustnej. Rola jaką pełni w reakcji immunologicznej organizmu, a także jej dostępność, sprawiają, że technologie bazujące na ślinie  to pożądane narzędzia w medycynie spersonalizowanej oraz diagnostyce nieinwazyjnej.

Na przykład ostatnio, podczas pandemii COVID-19 testy ze śliny były szeroko stosowane do wykrywania wirusa i śledzenia odpowiedzi immunologicznej organizmu o czym można przeczytać w tekście: Koronawirus: testy ze śliny dobrą alternatywą

Jednak wyzwaniem w badaniach śliny jest niezwykła zmienność tysięcy białek wchodzących w jej skład. Naukowcy nie potrafią jeszcze podać zakresów poszczególnych składników śliny, które mogą być podstawą do zdiagnozowania stanu zdrowia.

- Ślina stała się atrakcyjnym płynem ustrojowym do monitorowania zdrowia jamy ustnej i ogólnoustrojowej. Społeczność naukowa potrzebuje platformy informacyjnej skoncentrowanej na ślinie, szybko aktualizowanej w miarę pojawiania się nowych danych - powiedział dr William Lau z National Institutes of Health (NIH).

Human Salivary Proteome Wiki funkcjonuje od 2019 r. Gromadzi informacje i badania dotyczące proteomu śliny (skład białek), genomu, transkryptomu (typy i poziomy mRNA  z tkanki gruczołu ślinowego) i glikomu (zestaw cukrów przyłączonych do glikoprotein śliny).

Platforma została szczegółowo opisana w Journal of Dental Research.