Polka ekspertem na konferencji ADEE

en
15-05-2021, 09:20
Prof. dr hab. Renata Chałas wygłosiła wykład na sesji naukowej ADEE, która odbyła się 12 maja 2021 r..

Odbyła się konferencja Association for Dental Education in Europe z udziałem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w Lublinie. W sesji 12 maja 2021 r. odbyła zatytułowanej „Focusing on Assessment, Curriculum, Evaluation”,  wygłosiła wykład Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. Renata Chałas.

 Prof. Chałas prezentowała wyniki badań, które są częścią międzynarodowego projektu dotyczącego oceny dobrostanu studentów kierunku lekarsko-dentystycznego w sześciu europejskich krajach podczas zdalnego nauczania w okresie pandemii COVID-19.

Praca Pani Profesor znalazła uznanie w opinii jury oraz uczestników spotkania. Szczególnie interesowano się wprowadzonymi na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie rozwiązaniami takimi jak program Tutoring, Uniwersytecka Pomoc Psychologiczna (UPP) czy Dziekańskie Okienka ze Studentami (DOS-y).

Tego typu aktywne uczestnictwo w konferencji ADEE to możliwość prowadzenie dyskusji i wymiana opinii z ekspertami z całego świata, a przede wszystkim zidentyfikowanie obszarów do dalszego rozwoju Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie.