Stomatologia: membrana usprawniająca regenerację kości

ms
13-05-2021, 12:16
Zaprojektowana przez naukowców z Politechniki Krakowskiej struktura (wykonana z elektroprzędzy) usprawnia regenerację kości szczękowej po usunięciu zęba.

Taka struktura niejako przygotowuje kość do wszczepienia implantu. Pomaga ona odbudować kość, zapewniając warunki sprzyjające wzrostowi.

Komórki kości nie są jedynymi, które w tym miejscu się dzielą. To samo czynią komórki nabłonka, które niestety dzielą się szybciej. W takiej sytuacji te ostatnie mogą "wyprzeć" komórki kości. W efekcie proces odbudowy nie powiedzie się.

- Błona naukowców z Politechniki Krakowskiej pozwala odizolować przestrzeń, w której powinna odbudowywać się kość i odgrodzić ją od niepożądanych komórek nabłonka – wyjaśniała Radiu Kraków współautorka unikatowego rozwiązania, Julia Radwan-Pragłowska.

Błona zapewnia odpowiednie warunki, potrzebne do odnowienia kości. Można również wpływać na ten proces poprzez modyfikację składu chemicznego materiału. Takiego rozwiązania nie ma jeszcze nigdzie na świecie.