Tarnów: Zakład Karny poszukuje realizatora opieki stomatologicznej

en
13-04-2021, 08:15
Trwa konkurs na udzielanie świadczeń opieki stomatologicznej dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Tarnowie.

Świadczenia będą realizowane na terenie  Zakładu Karnego w Tarnowie.
Umowa ma być podpisana na okres od 1 maja 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Oferty będą oceniane pod kątem ceny i liczby świadczeń medycznych, a także ciągłości, kompleksowości, jakości udzielanych świadczeń oraz kwalifikacji personelu.

Okres związania ofertą: 30 dni 

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00  w sekretariacie Zakładu Karnego w Tarnowie ul. Konarskiego 2

Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia 2021 roku o godz. 12:00.