LDEK: Tylko 5 proc. osób nie zdało

Autor: nieck • Źródło: en
10-02-2021, 13:39
Na 775 zdających tylko 39 osób nie przebrnęło LDEK w sesji wiosennej 2021 r.

Do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego przystąpiło w całym kraju 775 osób, które uzyskały średnio 151,1 punktu.

Maksymalny wynik wyniósł 188 a minimalny 64 punkty. Niestety 39 zdających uzyskało wynik poniżej 56 proc., co stanowi 5 proc. liczby osób przystępujących do LDEK w tej sesji.

Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198. Dwa zadania zostały unieważnione przez komisję, która rozpatrzyła 114 zastrzeżeń.

Wśród zdających LDEK po raz pierwszy, najlepsze rezultaty osiągnęli absolwenci UM w Białymstoku. 

W kategorii lekarzy dentystów którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 2 lat najlepsze wyniki uzyskali absolwenci:
- Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (163),
- Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (157,7), 
- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (157,2).

Osoby, które ukończyły Warszawski Uniwersytet Medyczny ponad dwa lata temu także osiągnęły najlepsze wyniki, bo zdający LDEK uzyskali średnio  aż 159,7 pkt, wyprzedzając absolwentów Uniwersytetu Lubelskiego (153) i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (152).

Wyniki aktualnego LDEK  są bardzo dobre w porównaniu do egzaminu z 2020 r. kiedy to w sesji wiosennej przystąpiło w całym kraju 796 osób, a średni wynik wyniósł 111,6 punktu. Rok temu czterech na dziesięciu przystępujących do egzaminu nie zdało go.