Strzelce Opolskie: ZK szuka dentysty dla więźniów

en
05-02-2021, 09:06
Trwa konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych osadzonym w Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich.

W Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich w woj. opolskim odbywa karę pozbawienia wolności około 700 osób. Dyrektor placówki ogłosił konkurs ofert dla lekarza stomatologa, który będzie realizował świadczenia w ambulatorium na terenie ZK.

Umowa ma być podpisana na okres od 9 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Liczba pacjentów na miesiąc szacowana jest na ok. 70 osób.

Termin składania dokumentów: 8 lutego 2021 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich przy ulicy Klonowej 3
Otwarcie ofert nastąpi 8 lutego 2021 r.

Więcej: sw.gov.pl