Stan cyfryzacji w placówkach medycznych: ankieta NRL

Autor: miro • Źródło: ms
28-01-2021, 12:49
Pytań ankietowych, dotyczących stanu cyfryzacji, jest 12. Udzielone odpowiedzi przyniosą jasną wiedzę, w którym miejscu są świadczeniodawcy – przekonują autorzy ankiety.

Wśród pytań są takie:
Na jakim etapie jest proces przechodzenia na dokumentację medyczną w postaci elektronicznej w placówce?
Czy wdrożone oprogramowanie obsługuje cały zakres obsługi informatycznej, czy konieczne jest posiadanie dodatkowych programów?
Czy recepty i skierowania obsługuje ten sam program co historię zdrowia i choroby?
Z jakiej bazy danych korzysta oprogramowanie?

Ankieta zamieszczona jest tutaj

W ramach pogłębiania wiedzy o tym jak działają poszczególne funkcjonalności Systemu Informacji Andrzej Cisło wiceprezes NRL i przew. KS NRL przygotował prezentację dotyczącą repozytoriów EDM i schematu wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy placówkami. Specjaliści dzielą się wiedzą fachową m.in. w zakresie EDM.