OIL Gdańsk: rozliczenia kontraktów stomatologicznych

ms
13-01-2021, 11:52
Pomorski OW NFZ zaproponował rozliczenie finansowe umów stomatologicznych za 2020 r.

Propozycja ta jest różnicą wartości umowy na 2020 r., pomniejszoną o pobrane zaliczki oraz pomniejszoną o symulację wykonania za 2020 r. Rzeczywiste wykonanie nie mogło być wzięte pod uwagę, gdyż propozycja ta została przedstawiona 28 grudnia 2020 r., czyli bez rozliczenia rzeczywistego grudnia 2020 r.

Jednocześnie podpisanie aneksu nie zabiera możliwości odrobienia zaliczek z 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Aneks, który zawiera tę propozycję, można podpisać i odesłać dwa egzemplarze do POW NFZ – z informacją -  dodanym aneksem uwzględniającym rzeczywiste wykonanie.

W związku z brakiem umów NFZ na  2021 r. w wersji elektronicznej, nie ma możliwości realizacji obowiązku sprawozdawczości, zarówno w zakresie pierwszego wolnego terminu jak i statystyki.

Biuro Prawne OIL, przygotowuje stosowną opinię prawną, którą umieści na stronie OIL w Gdańsku.