Poseł dopytuje się o miejsca świadczenia doraźnej pomocy stomatologicznej

ms
11-01-2021, 13:37
W miastach wojewódzkich brakuje świadczeniodawców, którzy realizowaliby doraźną pomoc stomatologiczną. Poseł Paweł Olszewski chciałby wiedzieć w jaki sposób na taką sytuację reaguje NFZ.

Poseł czeka, aby publiczny płatnik odpowiedział:
1. Ile punktów doraźnej pomocy dentystycznej dostępnej w nocy i dni świąteczne znajduje się, w każdym z miast wojewódzkich?
2. W jakiej formule i terminach zabezpieczone są umowy z punktami świadczącymi doraźną pomoc dentystyczną dostępną w nocy i dni świąteczne w każdym z miast wojewódzkich?
3. Jaki był okres wypowiedzenia umowy na świadczenie doraźnej pomocy dentystycznej dostępnej w nocy i dni świąteczne przez Centrum Medyczne Ikar w Bydgoszczy?
4. Od kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia posiadał wiedzę o zakończeniu 1 grudnia 2020 r. przez Centrum Medyczne Ikar świadczenia doraźnej pomocy dentystycznej dostępnej w nocy i dni świąteczne?
5. Jakie działania podjął NFZ, mające na celu uniknięcie takiej sytuacji, że w Bydgoszczy od 1 grudnia 2020 r. brakuje punktu doraźnej pomocy dentystycznej dostępnej w nocy i dni świąteczne?
6. Jakie działania podejmie NFZ w celu ponownego utworzenia w Bydgoszczy punktu lub punktów doraźnej pomocy dentystycznej dostępnych w nocy i dni świąteczne i kiedy to nastąpi?
7. W jakich terminach planowane jest ponowne utworzenie w Bydgoszczy punktu lub punktów doraźnej pomocy dentystycznej dostępnych w nocy i dni świąteczne?