Studia stomatologiczne. Może Bratysława?

ms
29-12-2020, 08:53
Wydział Medyczny Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie wydał nową edycję pytań na egzamin wstępny na rok akademicki 2021/2022. Baza zawiera 750 pytań z biologii i 750 - z chemii.

Wszystkie pytania na egzaminie wstępnym zostaną wybrane właśnie z tej bazy. W bazie jest po osiem odpowiedzi (od „a” do „h”). Na egzaminie jednak wybierane są losowo tylko cztery opcje (od „a” do „d”).

Egzamin wstępny, tak jak poprzednio, odbędzie się w sierpniu 2021 r. w formie online.

Egzamin jest taki sam, bez względu na to czy kandydat wybiera się na medycynę czy stomatologię.

Podczas egzaminu wstępnego studenci odpowiadają na pytania wielokrotnego wyboru z chemii (100 pytań) i biologii (100 pytań). Maksymalnie można zdobyć 800 punktów.

Wszyscy zainteresowani studiowaniem w Bratysławie muszą złożyć wymagane dokumenty i wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Absolwenci mogą praktykować zawód lekarza dentysty na terenie całej Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Europejską 2005/36/EC.

Program stomatologii trwa 6 lat i odbywa się w języku angielskim. Wydział przyjmuje co roku 35 studentów zagranicznych.

Opłata za jeden rok studiów to 11 000 EUR. Opłata za podejście do egzaminu wstępnego wynosi 80 euro.

Aby zostać przyjętym, studenci muszą zdobyć 65 proc. poprawnych odpowiedzi. Uczelnia przygotowała 35 miejsc dla studentów stomatologii z  zagranicy.

Proces rekrutacji w Bratysławie
Wydział Medyczny w Bratysławie zamierza zorganizować egzamin na stomatologię 11 sierpnia 2021 r. Termin składania formularzy - 9 lipca 2021 r.
Proces rekrutacji odbywa się online i wymaga złożenia pełnego zestawu dokumentów (w tym nostryfikacji).
Miejsce egzaminów wstępnych w Bratysławie: Large Auditory, Sasinkova 4, Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava.

Wykaz dokumentów do rejestracji:
- wypełniony i podpisany wniosek,
- dokument potwierdzający uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 80 EUR,
- akt urodzenia oraz jego tłumaczenie przysięgłe,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz jego tłumaczenie przysięgłe,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające odbycie szczepień przeciwko WZW typu B oraz jego tłumaczenie przysięgłe. Nie jest wymagany żaden specjalny formularz,
- ksero paszportu,
- 3 zdjęcia jak do paszportu.

Na egzamin wstępny można dostarczyć dokument przetłumaczony na język angielski. W przypadku przyjęcia na studia należy przetłumaczyć go na język słowacki.

Szczegóły tutaj