Co mówią zęby o peruwiańskiej cywilizacji

en
20-12-2020, 09:59
Dieta dawnych Peruwiańczyków była skrajnie różna, w zależności od miejsca zamieszkania. Mocnych dowodów na ten fakt dostarczają zęby, jak to często bywa w przypadkach badań archeologicznych.

Naukowcy z Vanderbilt University prowadzą badania w Peru, na terenie Huaca Prieta  - prehistorycznej osadzie nad Oceanem Spokojnym w dolinie Chicama.

Okazuje się, że ludność zamieszkująca rejony północnych wybrzeży przed 6 tys. lat miała bardzo różną dietę. Wszystko zależało od miejsca - jeśli żyła kilometr od morskiego brzegu to podstawę jej diety stanowiły głównie mięso i kukurydza, jeśli zaś żyli na wybrzeżu jedli głównie to co udało im się złowić w oceanie.  Do takich wniosków doszli amerykańscy badacze analizując izotopy węgla i azotu w wyizolowanym z zębów kolagenie, 21 zębów znaleziono na terenie cmentarza w Huaca Prieta, zaś 9 pochodziło od ludzi zamieszkujących osadę odkrytą w rejonie Paredones (w głębi lądu). Poza analizą biochemiczną  o typie pokarmu świadczyło też starcie powierzchni zębów (znaczne u żywiących się kukurydzą, która była rozdrabniana przy użyciu kamieni).

Tak różne źródła pokarmu stymulowały rozwój wyspecjalizowanych technologii i sposobów przechowywania oraz dystrybucji żywności. Te różnice w tak bliskim sąsiedztwie dawały możliwości wymiany produktów, pomysłów z korzyścią dla obu grup, twierdzą naukowcy.