Poszukiwani chętni do opieki stomatologicznej nad uczniami w Ząbkach

Autor: miro • Źródło: ms
18-12-2020, 07:49
Burmistrz Miasta Ząbki ogłosił konkurs ofert na realizację, od 1 stycznia 2021 r., opieki stomatologicznej nad uczniami szkół podstawowych w podwarszawskich Ząbkach.

Opieką stomatologiczną powinno być objętych ok. 4,3 tys. uczniów szkół podstawowych:
Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga w Ząbkach- 711 uczniów
Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach- 849 uczniów
Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach- 1751 uczniów
Nr 4 im. św. Jana Pawła II w Ząbkach- 435 uczniów
Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach- 521 uczniów

Istnieje możliwość składania ofert na objęcie pomocą stomatologiczną uczniów wybranych szkół - w zależności od możliwości przychodni.

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej.

Wymagane są:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji,
- współpraca lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorami szkół w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Świadczenia opieki stomatologicznej powinny być finansowane ze środków ujętych w planie finansowym NFZ i są udzielane poza kolejnością.

Władze Ząbek przewidują możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Oferty należy przesyłać do Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki lub mailem na adres: agnieszka.przywozka@zabki.pl 

Termin: do 31 grudnia 2020 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.