OW NFZ w Kielcach: konkurs na świadczenia stomatologiczne

ms
16-12-2020, 07:24
Świętokrzyski OW NFZ ogłosił postępowania konkursowe, na świadczenia: stomatologicznej pomocy doraźnej i usług ogólnostomatologicznych.

Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej obszar: województwo świętokrzyskie
Cena oczekiwana: 900 zł za ryczałt 12 godzin

Świadczenia ogólnostomatologiczne gminy: Secemin, Smyków, Szydłów, Tarłów, Włoszczowa.
Cena oczekiwana: 1,02 zł pkt, 
Miesięczna liczba punktów: 7 tys. (0,5 etatu przeliczeniowego).

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. (okres finansowania 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).

Termin składania ofert: 30 grudnia 2020r.

Sposób przygotowania i składania ofert został określony w Zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ prezesa NFZ z 14 marca 2017 r.