Zachodniopomorskie: dentyści proszeni o składanie oświadczeń o przeciwskazaniach do pracy przy pacjentach z COVID-19

en
15-12-2020, 11:54
OIL w Szczecinie ma czas do 21 grudnia na przekazanie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu  wykazu osób (członków izby), które mogą zostać skierowane do pracy przy epidemii COVID-19.

Wszyscy lekarze i lekarze dentyści, którzy dotychczas nie przesłali do izby oświadczeń o niepodleganiu skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii a spełniają przesłanki ustawowe, proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do izby oświadczenia - najpóźniej do 21 grudnia do godz. 10. Nie dotyczy to kobiet, które ukończyły 60 lat i mężczyzn, po 65. r.ż. OIL w Szczecinie ustali wiek na podstawie danych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów.

Komunikat na temat przesłanek do wyłączenia z pracy przy pandemii oraz szczegóły nt. przekazania oświadczenia do OIL.