Świadczenia stomatologiczne: konkurs ofert w ZK we Wronkach

en
17-12-2020, 14:51
Istnieje możliwość podpisania kontraktu z Zakładem Karnym we Wronkach na udzielanie osadzonym świadczeń stomatologicznych.

Umowa będzie obejmować udzielanie świadczeń stomatologicznych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności na terenie Zakładu Karnego we Wronkach oraz w Oddziale Zewnętrznym w Szamotułach.
Okres obowiązywania umowy: 1 stycznia - 31 grudnia 2021 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Termin składania ofert: 28 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert: 28 grudnia 2020 r. o godz. 12.20.

Więcej: sw.gov.pl