Pantomogram a powikłania zabiegu ekstrakcji ósemek

en
15-12-2020, 12:40
Czy dentysta na podstawie pantomogramu wykonanego przed ekstrakcją "ósemki" może  przewidzieć ryzyko powikłań i uszkodzenia  nerwu zębodołowego? Naukowcy wykazali siedem cech uwidacznianych przez zdjęcia rtg, które mogą świadczyć o podwyższonym ryzyku problemów.

Uszkodzenie nerwu zębodołowego jest jednym z najczęstszych powikłań ekstrakcji trzecich zębów  trzonowych. Objawy tego powikłania to drętwienie wargi lub brody, trudności z mówieniem i przeżuwaniem pokarmu.

Badania wskazują, że uszkodzenie nerwu zębodołowego zdarza się w 8 proc. przypadków usuwania ósemek, problem ten stale utrzymuje się u 1 proc. pacjentów. Jednak zdjęcie pantomograficzne rtg ukazuje odległość w jakiej kanał nerwu zębodołowego przebiega przy korzeniach zębów trzonowych.
Kilka cech uwidocznionych na obrazie może stanowić ostrzeżenie podwyższonego ryzyka powikłań:
- zaciemnienie korzenia,
- odchylenie kierunku wzrostu korzeni
- przewężenie korzenia
- ciemny i rozgałęziony wierzchołek korzenia
- zmiana przebiegu kanałuł
- przewężenie kanału
- przecięcie jasnej linii kanału.

Po analizie istniejącej literatury tematu okazało się, że wystąpienie już tylko jednej z wymienionych cech podwyższa ryzyko uszkodzenia nerwu zębodołowego o co najmniej 4 proc. ( od 4,1 proc. przy zmianie kierunku wzrostu do 4,8 proc. gdy na zdjęciu rtg biała linia przecina  swiatło kanału).

W zależności od oceny ryzyka na podstwie pantomogramu chirurg szczękowy może rozważać zastosowanie bardziej zachowawczego zabiegu niż ekstrakcja zęba, czyli koronoktomię zębów trzecich trzonowych.

 Więcej: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery