UM w Białystoku: naukowcy nagrodzeni za wkład w wiedzę stomatologiczną

Autor: nieck • Źródło: en
12-12-2020, 11:10
Prof. dr hab. Teresa Sierpińska nagrodzona za zdobywanie funduszy na działalność dydaktyczną prowadzoną na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Na Uniwersytecie w Białymstoku uroczyście uhonorowano naukowców najbardziej zasłużonych dla rozwoju nauki w 2019 r.

Pierwszą nagrodę za uzyskanie dofinansowania dla projektu rozwijającego działalność dydaktyczną uczelni otrzymała prof. dr hab. n. med. Terasa Sierpińska, kierująca Zakładem Protetyki Stomatologicznej i pełniąca funkcję prodziekana ds. jakości kształcenia, programów studiów i Oddziału Stomatologii.

Nagrodę naukową za pozyskanie grantu jako kierownik projektu oraz nagrodę za publikacje w czasopismach i uzyskane patenty otrzymał dr n. med. Mateusz Maciejczyk.

Dr Matejczyk został laureatem konkursu START 2020 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w kategorii stomatologia. Nagrodzony został cykl jego prac poświęconych wykorzystaniu śliny w nieinwazyjnej diagnostyce chorób ogólnoustrojowych.