Wszystko co chętni do wykonywania szczepień wiedzieć powinni

ms
10-12-2020, 09:38
Czy wynagrodzenie za szczepienie obejmuje dwie dawki szczepionki? Czy lekarz może dokonać kwalifikacji do szczepienia np. w formie teleporady? Czy wykorzystanie systemu informatycznego jest jedynym sposobem na rejestrację do zaszczepienia? NFZ zebrał pytania napływające od podmiotów chętnych do wykonywania szczepień, na które udzielił zwięzłych odpowiedzi.

Czy obowiązkowe jest zapewnienie możliwości zaszczepienia pacjenta w domu?
Jest to obligatoryjne. Podmiot, który złożył ofertę, może skorzystać z podwykonawstwa innego podmiotu medycznego, który zapewni szczepienia np. w ramach wyjazdowego (mobilnego) zespołu szczepiącego.

Czy warunek odrębnego pomieszczenia do szczepień jest konieczny?
Nie. Warunki lokalowe, które należy spełnić, to wyodrębnione stanowiska: punkt badań, stanowisko szczepień, poczekalnia dla osób szczepionych.

Co będzie, jeżeli nie zaszczepię 180 pacjentów w tygodniu?
Podmiot lecznicy otrzyma wynagrodzenie za faktyczną liczbę zaszczepionych pacjentów.

Co to jest numer rejestrowy komórki w formularzu rejestracyjnym?
Numer rejestrowy komórki/jednostki znajduje się w księdze rejestrowej pod hasłem „Kod resortowy identyfikujący jednostkę lub komórkę”.

Czy dokumentacja szczepienia będzie tworzona w systemach CEZ, czy będzie wymóg wprowadzania dokumentacji w systemach lokalnych świadczeniodawców?
Dokumentacja  będzie prowadzona w systemach Centrum e-Zdrowia, natomiast informacja o szczepieniu musi znaleźć się również w dokumentacji podmiotu leczniczego, który uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Co zrobić, jeśli się chce zmienić wysłany formularz – zadeklarować mniejszą liczbę miejsc?
Należy wypełnić i wysłać formularz ponownie. W przypadku kilku formularzy zgłoszonych przez ten sam podmiot leczniczy, wiążący będzie ostatni złożony formularz, według daty i godziny złożenia formularza.

Czy NFZ zapłaci za szczepienie osób nieubezpieczonych, np. bezdomnych?
Tak, Fundusz zapłaci za szczepienie także osób nieubezpieczonych. Warunkiem potwierdzenie wykonania szczepienia w karcie szczepień.

Kiedy i w jakiś sposób będą szczepieni pracownicy medyczni?
Ogłoszenie o naborze dotyczy szczepień populacyjnych. Pracownicy medyczni oraz farmaceuci będą szczepieni inną, specjalną ścieżką. Szczepienie personelu medycznego będzie poprzedzało szczepienia populacyjne. 

Czy, aby zakwalifikować się do programu, jeden zespół szczepiący będzie musiał wykonać co najmniej 180 szczepień tygodniowo?
W ogłoszeniu jest mowa o „zdolności do wykonania co najmniej 180 szczepień tygodniowo, co oznacza możliwość zorganizowania zespołu, który będzie w stanie zrealizować 180 szczepień tygodniowo. W przypadku np. mniejszego zainteresowania szczepieniem ze strony pacjentów lub innych, niezależnych od placówki przyczyn, liczba wykonanych szczepień może być mniejsza.

Czy prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień) jest obligatoryjne?
Nie jest wymagane utworzenie odrębnego zespołu wyjazdowego, a zapewnienie możliwości zaszczepienia pacjenta w domu. Mogą to realizować także osoby prowadzące szczepienia w punkcie szczepień poza godzinami ich pracy.

Czy wykorzystanie systemu informatycznego jest jedynym sposobem na rejestrację do zaszczepienia?
Wykorzystanie systemu informatycznego nie wyklucza rejestracji przez telefon lub osobiście w placówce. Konieczne jest jednak wprowadzenie danych osób zarejestrowanych przez telefon lub osobiście do systemu informatycznego.

Czy świadczeniodawca, który zgłasza kilka punktów szczepień, wykonuje 180 podań tygodniowo ze wszystkich punktów, czy z każdego?
Zgodnie z wymogami naboru świadczeniodawca musi zadeklarować zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień, przez co najmniej 5 dni w tygodniu.

Czy świadczeniodawca wykonuje szczepienia tylko dla pacjentów z listy POZ?
Pacjent może zgłosić zamiar zaszczepienia się w dowolnym punkcie szczepień (najbliższym), co oznacza, że świadczeniodawca powinien zaszczepić pacjentów zgłaszających się, także tych spoza listy.

Czy do udziału mogą przestąpić podmioty niezakontraktowane przez NFZ?
Do udziału w programie kwalifikuje się podmiot leczniczy albo praktyka zawodowa, która posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RWDPL) oraz dysponuje odpowiednią kadrą i warunkami lokalowymi pozwalającymi na przeprowadzenie szczepień.

Czy lekarz może dokonać kwalifikacji do szczepienia np. w formie teleporady?
Do szczepienia kwalifikuje lekarz podczas wizyty w punkcie szczepień.

Czy wynagrodzenie za szczepienie obejmuje dwie dawki szczepionki?
Wynagrodzenie obejmuje 1 dawkę szczepionki. Za zaszczepienie drugą dawką szczepionki, w tym także kwalifikację do szczepienia w danym dniu, lekarz ponownie otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w ogłoszeniu.

Czy można tzw. punkt pobrań w placówce przekształcić w punkt szczepień z zastosowaniem wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu?
Jest to możliwe, jeśli punkt pobrań spełni wszystkie wymogi sprzętowe i organizacyjne określone w ogłoszeniu o naborze.

Kto musi znaleźć się w zespole szczepiącym i jakie kwalifikacje musi spełniać personel?
Zespół musi się składać z lekarza lub felczera oraz  pielęgniarki, położnej lub higienistki szkolnej, lub osoby wykonującej inny zawód medyczny posiadającej wymagane uprawnienia i kwalifikacje. Kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz).

Czy podmiot zgłaszający się do szczepień musi mieć obowiązkowo tzw. zespół wyjazdowy do szczepień?
Placówka musi dysponować własnym zespołem wyjazdowym,  albo – opcjonalnie – może zorganizować transport z miejsca zamieszkania/pobytu pacjenta na szczepienie i odwiezienie go po szczepieniu do miejsca pobytu.

Czy muszą być określone co najmniej 2 zespoły szczepiące – stacjonarny i wyjazdowy?
Nie muszą, może być to jeden zespół.

Program nakłada obowiązek realizowania szczepień minimum pięć dni w tygodniu, dotyczy to dni od poniedziałku do piątku czy wchodzi w grę sobota i niedziela?
Możliwa i dopuszczalna jest realizacja zabiegów również w sobotę i niedzielę, w ramach minimalnego, pięciodniowego okresu szczepień w ciągu tygodnia.