Coś dzieje się w temacie amalgamatu stomatologicznego

Autor: miro • Źródło: ms
09-12-2020, 08:22
W najbliższym czasie do Komisji Europejskiej przekazany zostanie oraz opublikowany na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska plan działań zmierzających do stopniowego ograniczania stosowania amalgamatu stomatologicznego. Co to oznacza dla właścicieli gabinetów dentystycznych?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rtęci każde państwo członkowskie opracowuje krajowy plan dotyczący środków, jakie zamierza wdrożyć w celu stopniowego ograniczania stosowania amalgamatu stomatologicznego, a następnie publicznie udostępnia w internecie swój krajowy plan oraz przekazuje go Komisji Europejskiej w ciągu miesiąca od jego przyjęcia - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracowało dokument – Możliwości ograniczenia wykorzystania amalgamatu stomatologicznego w Polsce – sytuacja i działania krajowe wraz z tabelą działań na najbliższe lata, który jest obecnie na etapie zatwierdzania i w najbliższym czasie zostanie przekazany do Komisji Europejskiej oraz opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Plan zawiera m.in. wskazanie koniecznych do podjęcia działań, tj.:
- inwentaryzacji gabinetów, w których prowadzi się działania związane z amalgamatem stomatologicznym, 
- stosowanie separatorów amalgamatu, 
- szkoleń dla studentów stomatologii i lekarzy dentystów odnośnie szkodliwości amalgamatu stomatologicznego, 
- kontroli w gabinetach stomatologicznych,
- działań profilaktycznych, w tym działań informacyjnych dotyczących szkodliwości amalgamatu stomatologicznego.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że rozporządzenie unijne w sprawie rtęci nie precyzuje zakresu i zawartości merytorycznej krajowego planu i dlatego podczas jego opracowywania kierowano się m.in. zawartością analogicznych dokumentów przygotowanych przez inne państwa członkowskie. W związku z przepisami rozporządzenia w sprawie rtęci dotyczącymi wycofywania amalgamatu w leczeniu stomatologicznym Ministerstwie Zdrowia procedowane są dwa świadczenia „usunięcie wypełnienia amalgamatowego” oraz „materiały do wypełnień w leczeniu stomatologicznym”.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło wyjaśniał, iż samorząd lekarski, chcąc uniknąć wielu rozmaitych perturbacji, zwracał uwagę na niemożność wprowadzenia w jednym momencie tak dużej zmiany (wprowadzenie do gabinetów separatorów amalgamatu), zwłaszcza w tak dużym kraju, jak Polska.

Wiceprezes NRL zwrócił uwagę na fakt, że separator amalgamatu jest wyrobem medycznym. Raz wprowadzony do gabinetu stomatologicznego podlega procedurom opisanym w ustawie z 20 maja 2020 r. o wyrobach medycznych. Zgodnie m.in. z art. 90 tej ustawy wyrób musi mieć poświadczaną sprawność w określonych w instrukcji odstępach czasu. Takiego poświadczenia może dokonać serwis producenta lub dystrybutora.

- Rzecz w tym, że na dystrybutorów reklamujących w sieci internetowej sprzedaż separatorów, zaledwie czterech posiada na terenie Polski jakikolwiek serwis. Są to dystrybutorzy firm, które są wiodącymi producentami profesjonalnych separatorów. Nie jest absolutnie możliwe, aby tak wątła sieć serwisantów sprostała temu zadaniu, a ze strony władz publicznych nie napotkaliśmy żadnej oferty uproszczenia procedur w tym zakresie. Jako samorząd lekarski musimy brać pod uwagę, iż pewne wymogi egzekwowane są w naszym kraju niejednolicie. Dochodzi w wielu wypadach do bardzo literalnego podejścia kontrolerów (w szczególności NFZ) - argumentował Andrzej Cisło.