Spada liczba podmiotów realizujących świadczenia stomatologiczne

Autor: miro • Źródło: ms
08-12-2020, 10:10
Tendencja wzrostu liczby podmiotów leczniczych w woj. mazowieckim w 2019 r. (wobec 2018 r.) nie dotyczyła branży stomatologicznej, bowiem w tym przypadku zanotowano wyraźny spadek o 6,6 proc. (liczba podmiotów 256 w 2018 r. i 239 w 2019 r.). Chodzi oczywiście o lecznice stomatologiczne, które podpisały umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych.

W końcu 2019 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - w ramach środków publicznych - realizowało w woj. mazowieckim 3096 przychodni oraz 273 praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczące usługi.

W 2019 r. w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono 49,8 mln porad: 5,7 mln stomatologicznych i 44,1 mln lekarskich.

W końcu 2019 r. działało 3369 podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (wzrost o 0,9 proc. w stosunku do 2018 r.), z czego było 3096 przychodni oraz 34 praktyk lekarskich, a także 239 praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych.

W 2019 r. w podstawowej opiece zdrowotnej udzielonych było 44,1 proc. porad ambulatoryjnych, a 55,9 proc. w opiece specjalistycznej, w tym 11,4 proc. przez lekarzy dentystów. W tym samym czasie stomatolodzy udzielili 5,674 mln porad (wzrost o 1,5 proc. wobec 2018 r.). Dane te obejmują także świadczenia finansowane przez pacjentów (środki niepubliczne).

W grupie pacjentów w wieku co najmniej 65 lat udzielono w 2019 r. 13,9 mln porad medycznych spośród których 6,4 proc. to porady stomatologiczne (spadek o 0,2 proc. w skali roku). Natomiast wśród dzieci i młodzieży (w grupie do 17 lat) udzielono 9,5 mln porad, z czego 15,7 proc. to były porady stomatologiczne (wzrost o 0,2 proc. w skali roku).

Struktura porad stomatologicznych w 2019 r. - według wieku pacjentów:
do 17 lat – 26,4 proc.
od 18 do 64 lat 57,9 proc.
ponad 64 proc. 15,7 proc.

źródło: GUS