Grudziądz: konkurs ofert na świadczenie opieki stomatologicznej w ZK

Autor: nieck • Źródło: en
07-12-2020, 11:04
Trwa konkurs na świadczenie usług stomatologicznych dla osób osadzonych w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu;

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 10/22 ogłosił konkurs ofert na realizowanie opieki stomatologicznej dla osób pozbawionych wolności. Umowa będzie podpisywana na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.     

Zakres: 
- badanie, udzielania konsultacji, realizowanie świadczeń stomatologicznych
- prowadzenie  właściwej dokumentacji  medycznej, 
- protetyka stomatologiczna - zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą, zaopatrzenie bezzębnej żuchwy proteza całkowitą, zaopatrzenie braków częściowych w zakresie od 6 brakujących zębów, naprawa protezy, całkowite podścielenie protezy (jednej szt.) w szczęce lub żuchwie, dostawienie zęba lub klamry,
- prowadzenie  właściwej dokumentacji  medycznej.           

Kryterium oceny ofert jest cena, a w przypadku otrzymania ofert z takimi samymi cenami dodatkowym kryterium będzie staż pracy.

Udzielanie świadczeń medycznych rozpocznie się od stycznia 2021 r. zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez kierownika ambulatorium z izbą chorych Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu.

Termin składania ofert: 23 grudnia 2020 r. do godz. 15.30 

Okres związania ofertą: do 31 grudnia 2020 r. 

 

Więcej: sw.gov.pl