Prof. Mansur Rahnama w zespole doradców ministra edukacji narodowej

Autor: miro • Źródło: ms
04-12-2020, 11:41
Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama, krajowy konsultant z zakresu chirurgii stomatologicznej, powołany został na członka zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Do zadań zespołu doradców należy m.in. ocena wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku. Zespół przedstawia ministrowi propozycje dotyczące przyznania nagród (wraz z uzasadnieniem).

Prof. Mansur Rahnama będzie oceniał i opiniował wnioski w dyscyplinach medycznych.