NFZ rozwiązuje rezerwę ogólną, ale kwota na stomatologię bez zmian

ms
30-11-2020, 09:53
NFZ uruchomił rezerwę ogólną (922,5 mln zł) na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Na pokrycie kosztów świadczeń stomatologicznych kwota pozostaje bez zmian: 1,9 mld zł.

Kwota 667 mln zł trafi na świadczenie opieki zdrowotnej, udzielanej przez pielęgniarki i położne. POZ ma otrzymać dodatkowo 150,9 mln zł, program pilotażowy w zakresie rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19 1,5 mln zł, a na świadczenia udzielane w rodzaju leczenie szpitalne 103,1 mln zł.

Warto przypomnieć, że wydatki na świadczenia stomatologiczne pozostają bez zmian i w 2020 r. wyniosą:
ONW NFZ (w tys. zł)
mazowieckie 238 821
małopolskie 217 859
śląskie 193 589
wielkopolskie 161 659
łódzkie 136 852
dolnośląskie 128 454
lubelskie 126 154
podkarpackie 117 624
pomorskie 116 195
kujawsko pomorskie 105 986
zachodniopomorskie 85 976
warmińsko – mazurskie 83 644
świętokrzyskie 67 130
podlaskie 66 085
opolskie 40 392
lubuskie 39 985
razem OW NFZ  1 926 405 tys. zł