Bezpłatny dostęp do International Dental Journal

Autor: miro • Źródło: ms
25-11-2020, 11:36
Od stycznia 2021 r. Elsevier będzie nowym wydawcą International Dental Journal (IDJ). Jednocześnie periodyk stanie się złotym czasopismem typu "open access" (z nielimitowanym dostępem bez opłat abonamentowych).

Redaktor naczelny IDJ, prof. Ira Lamsterm wyjasnia co nowy model publikacji oznacza dla autorów i czytelników. 

International Dental Journal przejdzie z subskrypcji na złoty model otwartego dostępu od stycznia 2021 r. To ogólnoświatowy trend w publikacjach naukowych.

W przeszłości zainteresowany czytelnik płacił za prenumeratę czasopisma, a następnie otrzymywał wydrukowaną kopię czasopisma, a ostatnio kopię cyfrową. Dzięki publikacji w otwartym dostępie - cyfrowa wersja czasopisma będzie teraz bezpłatnie dostępna dla każdego, kto jest zainteresowany. Wystarczy odwiedzenie strony internetowej czasopisma.

Koszt publikacji ponosi autor (lub reprezentująca go instytucja). W związku z tym wymogiem konieczna jest opłata za publikację.

Takie podejście sprawia, że raporty naukowe są dostępne dla każdego. To ważne dla autorów, gdyż nastąpi radykalne rozszerzenie dostępu do ich prac.

Należy przypomnieć, że wraz z przejściem na nowe zasady drukowane egzemplarze czasopisma nie będą już dostępne. Po pobraniu opublikowanej pracy poszczególne egzemplarze można drukować i udostępniać zgodnie z licencją.

Wszyscy autorzy, składający manuskrypty po 15 listopada 2020 r. otrzymują informację, że będą musieli uiścić opłatę za publikację artykułu (APC). Rękopisy przesłane i zaakceptowane przed tą datą nie będą podlegały APC.

Wszystkie czasopisma o statusie złotym, publikowane przez Elsevier, są objęte programem kwalifikacyjnym Research4Life w ramach otwartego dostępu. Zwolnienie z opłaty lub zniżka zależy od afiliacji autora. Komentarze i zwięzłe recenzje kliniczne nie będą obciążały APC. Uwaga jednak, istnieje ograniczona liczba zwolnień z tytułu APC każdego roku, które można wykorzystać w szczególnych okolicznościach.

Czasopismo IDJ publikuje oryginalne badania w trzech obszarach związanych z: praktyką, międzynarodowym zdrowiem publicznym oraz z zawodową edukacją. Z tych trzech dziedzin najwięcej prac jest publikowanych w dziedzinie międzynarodowego zdrowia publicznego. Wdrożono także nowy rodzaj publikacji, zwany komentarzem. Wprowadzono również serię Concise Clinical Reviews, które zapewniają lekarzom najnowsze informacje na temat zagadnień klinicznych.

Obchodzący w 20202 r. 70 lat nieprzerwanej publikacji IDJ jest oficjalnym czasopismem naukowym FDI World Dental Federation. IDJ odnotowuje stały wzrost liczby pobrań artykułów i wskaźnika Impact Factor, osiągając w 2019 r. Impact Factor 2,083.

Publikowane co dwa miesiące, IDJ zawiera recenzowane artykuły dotyczące problemów zdrowotnych jamy ustnej na całym świecie.

Przesyłanie manuskryptów 

Więcej journals.elsevier.com

Zniżki lub zwolnienia z APC