Pacjent z koronawirusem: po dentobusach pustka

ms
09-11-2020, 08:37
Do września było wiadomo, że w przypadku problemów stomatologicznych, pacjent z koronawirusem, powinien szukać pomocy w dentobusach. Teraz wiadomo, że powinien szukać pomocy gdzie indziej.

Są takie OW NFZ, które wskazują konkretne adresy gabinetów stomatologicznych, w których pacjent zakażony koronawirusem znajdzie fachową pomoc. Są jednak takie, które takich adresów nie podają, bo ich nie ma.

Tak jest na przykład w woj. kujawsko – pomorskim. NFZ w Bydgoszcze przyznaje, że opieki dentystycznej w takiej sytuacji w regionie po prostu nie ma, bo  nie ma chętnych, aby pozostawać w gotowości do udzielania świadczeń przez 7 dni w tygodniu (nie mniej niż 8 godzin na dobę) pobierając ryczałt 100 zł za każdą godzinę (oczywiście oprócz specjalnych stawek za wykonane świadczenia).

W woj. warmińsko - mazurskim jest trzech takich świadczeniodawców: poradnia stomatologiczna w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, NZOZ Centrum Stomatologii w Elblągu, poradnia stomatologiczna w Ełku, filia Szpitala Wojskowego w Lublinie.

Świętokrzyski OW NFZ w Kielcach informuje, że doraźnych świadczeń stomatologicznych dla pacjentów, z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 udzielają trzy podmioty: Medika w Kielcach, Dens Lux w Starachowicach, Ars Medica w Kielcach.

W woj. podlaskim jest to gabinet stomatologiczny: Ewa Konopelko-Śliżewska w Białystoku.

Na stronach internetowych większości OW NFZ nie sposób jednak znaleźć informację, podającą gdzie pacjenci mogą szukać pomocy osoby mające problemy stomatologiczne.