Pomnik prof. Antoniego Cieszyńskiego

ms
02-11-2020, 08:39
W Oleśnicy, przy ul. Cieszyńskiego, nieopodal ul. Kilińskiego powstał skwer, a jego centralnym punktem jest pomnik lekarza dentysty prof. Antoniego Cieszyńskiego.

Przetarg na zagospodarowanie skweru zorganizował Zakład Budynków Komunalnych. Pojawiły się na nim ławki, kosze na śmieci, krzewy i inne rośliny trejaże, stojaki na rowery. Na skwerze stanął pomnik, urodzonego w Oleśnicy, profesora Antoniego Cieszyńskiego, który był twórcą stomatologii polskiej i jednym z jej światowych pionierów.

Antoni Cieszyński urodził się 31 maja 1882 r. w Oleśnicy, zamordowany został przez Niemców z 3 na 4 lipca 1941 roku we Lwowie. Twórca stomatologii polskiej i jeden z jej światowych pionierów, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, kawaler Krzyża Obrony Lwowa i Medalu Niepodległości, przewodniczący Komitetu Narodowego Międzynarodowego Związku Dentystycznego, autor 375 prac ze wszystkich dziedzin stomatologii.

Naukowiec w 1907 r. ogłosił regułę izometrii, dzięki której możliwe stało się wykonywanie zdjęć, na których długość radiologiczna zęba jest równa jego rzeczywistej długości. W tym samym roku opracował pierwszy na świecie atlas radiologii stomatologicznej.

W 1926 r. wydał podręcznik radiologii stomatologicznej. Jego obszerne przedwojenne opracowanie zatytułowane „O reformie studiów stomatologicznych” zostało w pełni wykorzystane po II wojnie światowej na polskich uczelniach medycznych i wprowadziło polską stomatologię do światowej czołówki.