Skomplikowany spór o więcej dentystów spoza UE w Polsce

ms
01-11-2020, 09:09
Sporów w Polsce coraz więcej. Ten kolejny dotyczy bezpośrednio lekarzy dentystów i kogo jeszcze? To zależy od przyjętej narracji.

Pacjenci, pracodawcy, lekarze dentyści, animatorzy systemu ochrony zdrowia? Kto wygra na łatwiejszym dostępie stomatologów spoza UE do polskiego rynku pracy? Związek Pracodawców Stomatologii opowiada się za możliwie jak najszerszym otwarciem branży stomatologicznej na dentystów, którzy kształcili się i pracowali poza UE. Zmiany mają służyć: pacjentom, przepracowanym dentystom, a przede wszystkim przedsiębiorcom, prowadzącym lecznice stomatologiczne. To oni mają zasadnicze problemy z pozyskaniem pracowników, przystających na leczenie za stawki skalkulowane w modelu biznesowym.

Czyje racje znalazły się na czele uwagi Związku Pracodawców Stomatologii? Czy argumentacja jest spójna z intencjami? Andrzej Cisło wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL ma wiele wątpliwości co do skutków promowanych zamian w prawie, które wcale nie muszą być zgodne z przedstawionym przez ZPS obrazem, a nawet może nie do końca spójne z mniej lub bardziej artykułowanymi intencjami Związku.

Stanowisko: Związek Pracodawców Stomatologii

Stanowisko: Andrzej Cisło wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL