Wady zgryzu - problemem ponad 90 proc. Polaków

ms
30-10-2020, 12:07
- Nie wszystkie wady zgryzu mogą zostać wyleczone przez ortodontę. Coraz więcej przypadków trafia do chirurgów twarzowo-szczękowych - mówi dr n. med. Rafał Nowak.

Według WHO wady zgryzu są trzecim, po próchnicy i chorobach przyzębia, najbardziej rozpowszechnionym problemem zdrowotnym jamy ustnej. Badania pokazują, że z ich powodu cierpi ponad 90 proc. Polaków, a co drugi z nich powinien być leczony ortodontycznie.

Wciąż aktualne są, przeprowadzone trzy lata temu badania CBOS, z których wynika, że aż 87 proc. Polaków przywiązuje do wyglądu dużą wagę, a 70 proc. uznaje, że ma on znaczący wpływ na powodzenie w życiu osobistym oraz w przebiegu kariery zawodowej. Zdaniem specjalistów tego trendu nie osłabiła nawet pandemia i konieczność noszenia maseczek zakrywających twarz. 

Liczne badania psychologiczne wskazują na związek pomiędzy estetyką twarzy a prawidłowym funkcjonowaniem społecznym.

Leczenie ortodontyczne czeka co drugiego Polaka
Nieprawidłowy zgryz to problem, który dotyka zdecydowaną większość Polaków. Jak mówi dr n. med. Rafał Nowak z wrocławskiego Medicus Clinic, badania wskazują, że leczeniu ortodontycznemu lub ortognatycznemu powinna poddać się prawie połowa mieszkańców naszego kraju.

- Jako wadę zgryzu rozumiemy każdą nieprawidłowość dotyczącą budowy, liczby czy położenia zębów, która może skutkować zaburzeniami funkcjonalnymi lub estetycznymi. To na przykład, widoczne podczas uśmiechu, nierówno ustawione zęby czy trudności w gryzieniu pokarmów. Typowe wady z powodzeniem leczone są w gabinetach ortodontycznych. Bardziej złożonym problemem są wady szkieletowe i tu już zagłębiamy się w innego rodzaju aspekty. Wada szkieletowa występuje wtedy, gdy podstawy kostne, w których umieszczone są zęby, są w nieprawidłowy sposób wykształcone. Takie wady w obrębie kości twarzy w celu ich skutecznej eliminacji wymagają postępowania interdyscyplinarnego ortodontyczno-chirurgicznego – mówi dr Rafał Nowak.

Jakie są główne problemy wynikające z wad zgryzu?
Wady zgryzu utrudniają codzienne funkcjonowanie. Problemem mogą być np. trudności z przyjmowaniem pokarmów, z oddychaniem, ale także zaburzona estetyka i proporcje twarzy. Szczególnie w wadach szkieletowych mamy do czynienia z dużym wpływem tych nieprawidłowości na wygląd twarzy.

- Kości szczęki i kości żuchwy mogą być rozwinięte w nadmiarze, niedorozwinięte lub umieszczone w nieprawidłowych relacjach względem siebie. To wszystko wpływa na wygląd twarzy, bo jest widoczne w zaburzonej estetyce tkanek miękkich. Takie przyczyny można jednak usunąć poprzez odpowiednie leczenie chirurgiczne – podkreśla lek. stom. Szymon Przywitowski, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej Medicus Clinic.

Kiedy wada zgryzu wymaga ortognatyki?
To jedno z najczęściej zadawanych pytań w gabinetach ortodontycznych. Żeby na nie odpowiedzieć należy najpierw zdiagnozować, z jakim rodzajem wady zgryzu mamy do czynienia. Od diagnozy zależy, czy powinno się zgłosić do ortodonty, czy do chirurga twarzowo–szczękowego, jak długo potrwa usuwanie wady, jaką metodą i jaki będzie efekt leczenia. Poza tym należy pamiętać, że wady szkieletowe wymagają ścisłej współpracy lekarza ortodonty i chirurga szczękowo–twarzowego, gdyż żaden z nich samodzielnie nie rozwiąże skutecznie problemu pacjenta.

Ortognatyka, jako gałąź chirurgii twarzowo-szczękowej, zajmuje się diagnostyką oraz chirurgicznym leczeniem wad zgryzu, które są efektem nieprawidłowego rozwoju kości twarzy.
- W uproszczeniu można powiedzieć, że chirurgia ortognatyczna jest potrzebna tam, gdzie nie wystarcza już ortodoncja.
- Wady kości twarzoczaszki mogą obejmować żuchwę oraz szczękę, a także inne kości budujące szkielet twarzy.
- Zabieg wykonuje się wewnątrz jamy ustnej pod znieczuleniem ogólnym.