Nowe zakresy świadczeń w leczeniu stomatologicznym w gabinecie szkolnym

ms
22-10-2020, 18:34
Pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia, wprowadzający nowe zakresy świadczeń w profilaktyce i leczeniu stomatologicznym dzieci i młodzieży w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia wprowadza nowe zakresy świadczeń w leczeniu stomatologicznym:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole;
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 r. ż. udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

Ze względu na specyfikę funkcjonowania gabinetów zlokalizowanych w szkole wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli na zapewnienie finansowania ze środków publicznych świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach szkolnych i tym samym umożliwi rzeczywistą poprawę dostępności do tych świadczeń dla dzieci i młodzieży, oraz ich jakości.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielanych w gabinecie zlokalizowanym w szkole:

Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej (kod ICD-9-CM 23.08)
Badanie lekarskie kontrolne
Konsultacja specjalistyczna
Badanie żywotności zęba
Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
Znieczulenie miejscowe nasiękowe
Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
Leczenie próchnicy powierzchniowej – za każdy ząb
Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi
Opatrunek leczniczy w zębie stałym
Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi
Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba
Czasowe wypełnienie kanału
Wypełnienie kanału
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem kanału ze zgorzelą miazgi
Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego
Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
Usunięcie zęba jednokorzeniowego
Usunięcie zęba wielokorzeniowego
Chirurgiczne usunięcie zęba
Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem
Założenie opatrunku chirurgicznego
Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia, włącznie z drenażem i opatrunkiem
Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb
Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
Impregnacja zębiny
Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
Amputacja przyżyciowa miazgi
Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem
Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów
Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów
Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi
Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów
Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA:
1) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;
2) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;
3) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów,
4) leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA – inne.
Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych
Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 r. ż. udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.

6. miesiąc życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. miesiącu życia
1. Wizyta kontrolna z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.
2. Badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej.

9. miesiąc życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 9. miesiącu życia
1. Ocena stanu uzębienia mlecznego z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej.
2. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

12. miesiąc życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. miesiącu życia
1. Wizyta adaptacyjna z oceną stanu uzębienia mlecznego.
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej).
3. Profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

2. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 2. roku życia
1. Wizyta adaptacyjna.
2. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych.
3. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem w zakresie higieny jamy ustnej).
4. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:
1) liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej;
2) sposobu zwierania się siekaczy;
3) toru oddychania;
4) sposobu układania dziecka do snu;
5) sposobu karmienia;
6) występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.
5. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od nawyków.
6. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

4. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 4. roku życia
1. Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:
1) liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;
2) sposobu zwierania siekaczy;
3) toru oddychania;
4) występowania nawyków.

4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.

5. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 5. roku życia
1. Wizyta adaptacyjna – przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej).
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej i oceną stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:
1) liczby zębów;
2) sposobu zwierania się siekaczy oraz przebiegu linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;
3) występowania nawyków;
4) starcia powierzchni żujących mlecznych trzonowców;
5) sposobu kontaktu kłów.
4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

6. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 6. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.
2. Kontrola higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej).
3. Ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmująca sprawdzenie:
1) typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);
2) sposobu zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych według zasad Angle'a;
3) występowania nawyków ustnych;
4) starcia powierzchni żujących zębów mlecznych.
4. Zastosowanie działań zapobiegających wadom zgryzu – profilaktyka ortodontyczna. Nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami. Zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji.
W uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi.
5. Profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań.
Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

7. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 7. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy puw* dla zębów mlecznych i PUW* dla zębów stałych.
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

10. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 10. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i puw* dla zębów mlecznych oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych i wskaźnika puw* dla zębów mlecznych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

12. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 12. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:
1)   wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

13. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 13. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

16. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 16. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych i ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych (PD), utraty przyczepu łącznotkankowego (CAL) oraz wskaźnika krwawienia (BOP).
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW* dla zębów stałych.
3. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.
5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

19. rok życia
Profilaktyczne świadczenie stomatologiczne dla dziecka w 19. roku życia
1. Ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy PUW* dla zębów stałych.
2. Oddzielne podanie poszczególnych składowych wskaźnika PUW*.
3. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
4. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu według wskaźnika IOTN**:
1) wyraźnego zniekształcenia lub
2) wyraźnego ograniczenia funkcji żucia lub gryzienia oraz wyrzynania zębów.