Konkurs ofert: leczenie stomatologiczne młodzieży

ms
20-10-2020, 07:45
Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

Dyrektor Podlaskiego OW NFZ ogłosił 19 października 2020 r. postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, z okresem obowiązywania umów od 1 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

W postępowaniu przyjęto cenę  jednostek rozliczeniowych dla świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż - 1,07 zł.  

Harmonogram postępowania konkursowego:
- ogłoszenie postępowania konkursowego – 19.10.2020 r.   
- składanie ofert: 2 listopada 2020 r.
- otwarcie ofert: 4 listopada 2020 r.
- rozstrzygniecie konkursu ofert:  16 listopada 2020 r.  
Podlaski OW NFZ przypomina, że: sposób przygotowania i składania ofert został określony w zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ prezesa NFZ z 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Na stronie internetowej OW NFZ publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach na rok 2020 r.