Uczelnie medyczne w zasadzie zdalnie

ms
19-10-2020, 11:48
Od 19 października 2020 r. obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające ograniczenia w realizowaniu programu dydaktycznego na uczelniach medycznych.

W uczelniach medycznych, zlokalizowanych na obszarze "czerwonym", zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednakże, uczelnie medyczne mają prawo prowadzić w swoich siedzibach lub filiach zajęcia, które nie będą mogły być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia będzie podejmował rektor.

Natomiast w uczelniach medycznych zlokalizowanych na obszarze żółtym zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz w siedzibach lub filiach uczelni medycznych.

Decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia będzie podejmował rektor, określając warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury uczelni medycznej zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.